پروژه متدولوژی چابک

پروژه متدولوژی چابک|703336|iau|bf|آی اِی|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پروژه متدولوژی چابک وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

با خرید از سایت یک کد تخفیف برای خریدهای دیگر خود از سایت ما دریافت کنید

کد تخفیف بلافاصله بعد از خرید برای شما ارسال می گردد

قسمتی از متن

تعداد صفحات : 78 صفحه

فرمت فایل : word

فهرست مطالب
عنوان
چكيده
كلمات كليدي
فصل اول معرفي موضوع
1-1 مقدمه
1-2 تعريف مساله
1-3 اهداف تحقيق
1-4 ارتباط آسان تر بين سهام داران
1-5 انتقال ساده تر تجربيات
1-6 امكان مديريت بهتر تغييرات
1-7 كاهش حجم مستندات كاغذي
1-8 كاهش هزينه ها و زمان اجر او افزايش كيفيت
1-9 افزايش نشاط وانگيزه در ذينفعان
1-10 بهبود مستمر روش ها و فرآيندها
1-11 افزايش انسجام تيم معماري سازماني وكاهش وابستگي به امورتخصصي وياحاشيه اي
1-12 افزايش استفاده ازمولفه ها والگوها
1-13 نتيجه گيري
فصل دوم معماری سازمانی چابک
2-1 مقدمه
2-2 طبقه بندي براساس زمان معماري
2-3 طبقه بندي براساس حوزه معماري
2-4 طبقه بندي براساس جنبه هاي معماري
2-5 چابكي چيست ؟
2-6 بيانيه چابك و بررسي آن
2-7 طبقه بندي تغييرات در سازمان ها
2-8 تعريف معماري سازماني چابك
2-9 اصول حاكم بر معماري سازماني چابك
2-10 اهداف معماري سازماني چابك
2-11 معماران چابك
2-12 تيم هاي چابك
2-13 خلاصه ونتيجه گيري
فصل سوم مشخصات معماران سازمان چابک
3-1 مقدمه
3-2 تجارب عملي چابك
3-3 مشكلات تدوين معماري سازماني چابك
3-4 خلاصه و نتيجه گيري
فصل چهارم متدولوژی چابک معماران سازمان
4-1 مقدمه
4-2 متدولوژي چيست ؟
4-3 بررسي متدولوژي هاي سنتي معماري سازماني
4-4 متدولوژي مهندسي اطلاعات
4-5 تفاوت بین چابک و روشهای اولیه
4-6 مقتضیات توسعه چابک
4-7 مدل های فرایند چابک
4-8 فرآيندهایFDD
منابع


فهرست جدول
عنوان صفحه
جدول 1 - چابكي وشكنندگي
جدول 2 - متدولوژي هاي چابك توسعه نرم افزار و مشخصات آنهافهرست شکل
عنوان صفحه
شکل 1 - چابكي،شكل تكامل يافته ترسايرصفات كيفي مي باشد
شکل 2 - ارتباط ميان نقش،فردوپست سازماني درمعماري سازماني چابك
شکل 3 - تيم معماري چابك به شكل تكاملي درطول زمان حركت مي كند
شکل 4 - يك معمارچابك مرتبادرسه وضعيت عمل،تطبيق پذيري وارزيابي مي باشد
شکل 5- تيم معماري سازماني چابك معمارارشدبيشتربرروي همكاري ومشاركت تكيه دارد
شکل 6 - تيم معماري سازماني كلاسيك- معمار ارشد بيشتر برروي دستور صادركردن تاكيددارد
شكل 7 - پشته مديريت چابك نيازمندي هاي كاربران
شکل 8 – ضرورت استفاده از چابکی
شكل 9 - چرخه حيات فرآيندهاي موجود در سازمان .
شکل 10 - Scrum
شکل 11 - جلسه Scrum
شکل 12 - FDD
شکل 13 - مراحل تکرار طراحی و ساخت